Handla rättvist!

Vävda väskor Slöjd är världsomspännande, och slöjdar gör man i alla kulturer.  Och i alla kulturer handlar man med slöjd. Många gånger är souvenirer slöjdade – eller ska i alla fall se ut att vara det. Men hur är det med prissättningen? Inte alltid rimlig ur tillverkarsynpunkt.

Rättvis handel bygger på en öppen dialog och respekt för en rättvisare världshandel. Det ger en hållbar utveckling, värderar kvinnors arbete lika som männens, förhindrar barnarbete och arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Bildens väskor har kvinnor i Bolivia vävt. Här kan du se hur man väver i Guatemala.