Ny bok: Den stora förnekelsen

”Boken handlar om vårt livsuppehållande system, det vill säga naturen och alla dess biologiska och biofysiska processer. Och om vår plats i den. På många olika fronter, vare sig vi talar om skog, mark, biologisk mångfald eller färskvatten, är vi på väg att slå i taket. Vi använder resurserna på fel sätt och kör jorden utan balansräkning. I boken utmanar vi bland annat forskarsamhället som är alltför inriktat på specialisering och tittar för litet på helheten. De flesta ekonomer går igenom Handelshögskolan utan att lära sig ett skvatt om naturen, ändå är det den som är själva basen för samhällsutvecklingen. Vi anser att vår ekonomiska modell är fel.” säger Anders Wijkman.