De ska köpa vingar för pengarna!

Väderkvarn vid S:t olofsholm På S:t Olofsholm, på östra Gotland, saknar väderkvarnen vingar. Och det har den gjort länge. Men nu ska det bli ändring! Hembygdsföreningen går samman och erbjuder arbetskraft, skogsägare bjuder på virke och bonden på traktor och motorsåg. Tillsammans skapar man nya vingar. Ett arbete som förenar bygdens folk, ger ett tydligt riktmärke för sjöfarare och visar på vindkraftens utnyttjande i äldre tider. I bakgrunden står dagens vindmöllor – de som ger oss nutida energi. Visst är det bra med samarbete och fint blir det!