Hållbar Utveckling i lärandet

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik anordnar ett tvådagars seminarium den 11-12 april i Stockholm. Följande text är hämtad från deras hemsida: "Hållbar utveckling har blivit ett allt viktigare begrepp i samhälls-debatten och vikten av att vi lär oss om hållbar utveckling betonas i såväl läroplaner som policydokument på politisk nivå. Vi som arbetar med pedagogisk verksamhet på friluftsmuseer har mycket att erbjuda inom detta område. Våra miljöer erbjuder fantastiska möjligheter för metodutveckling och pedagogisk praktik. Den kunskap vi besitter om historiska samhällen blir i detta sammanhang en kompetens väl värd att framhålla, utveckla och dra nytta av. Syftet med detta tvådagars-seminarium är tvådelat: Vi ska få lära oss mer om hållbar utveckling och vi ska dessutom diskutera hur vi vill arbeta med detta tema i vår dagliga pedagogiska praktik."

Läs mer om seminariet här