Återbruka mera!

På Facebook finns det en grupp som uppmanar, inspirerar, diskuterar och delar med sig av slöjdtips som har återbruk som tema. Vad kan man t ex göra av en gammal pinnstol? Gör som Slöjd Håller; Håll ut! Snart kommer det mer om pinnstolar och återbruk.