Slöjden är motvikten!

Idag drivs samhället av krav på lönsamhet och tillväxt. Ökad konsumtion och högre utnyttjande av ändliga resurser i en allt snabbare takt har blivit motorn i vår civilisation. En del människor följer tempot och stannar kanske inte upp och reflekterar förrän det är för sent. Antalet fall av utmattningsdepression ökar. Personer i min närhet drabbas. Jag tolkar det som en varningssignal. För mig själv och för människor jag känner, arbetar och umgås med. Häromveckan hade jag förmånen att få undervisa ett par veckor på Sätergläntan, hemslöjdens gård, i Dalarna. Där blev slöjdens positiva effekter på människan så tydliga. Systematiskt tillägnar sig eleverna kunskaper om material, teknik och tradition, genom handledning och eget arbete. Samtidigt tror jag att det händer en hel del inuti också. Det, till synes, ändlösa repeterandet av handgrepp och moment ger utrymme för samtal och reflektion. Genom slöjden och de gemensamma erfarenheterna vi skaffar oss när vi möts och slöjdar kan kanske några av lösningarna för framtiden finnas. Kanske formas där en liten motvikt till konsumtionssamhällets förödande påverkan på vår livsmiljö?