Mera Återbruk!

Återbruk och återvinning  blir mer och mer aktuellt för slöjden och konsten. Att förhålla sig till begreppet Hållbar Utveckling är självklart för kulturområdet. Det skapar också arenor för nya samarbeten och gränsöverskridande aktiviteter. Här är ett exempel där en grupp kulturskapare som söker nya vägar genom att initiera ett projekt på temat återvinning. Läs mer om projektet och låt dig inspireras!