Brandsäkert med fårull

Moderna textilier består ofta av olika syntetiska material i blandningen. De kan vara brandfarliga. Brandfaran botas med olika flamskyddsmedel. I takt med debatten om flamskyddsmedlen väckts har vissa företag börjat leta efter säkrare alternativ. Ulltyg brinner inte. En tappad cigarett på ett ulltyg ger bara ett brännhål, inga flammar. Naturfibrer som bomull och hampa behöver inte heller flamskyddas.