Skogens år

Visste du att FN har utsett år 2011 till det internationella året för skog, ”International Year of the Forests”. Målet är en långsiktigt hållbar utveckling för alla typer av skogar. Under skogens år kommer stor uppmärksamhet att ägnas åt skogens ekosystemtjänser och skogarnas betydelse för människors välbefinnande på såväl global som lokal nivå. Ekosystemtjänster, är produkter och tjänster som produceras gratis av naturens ekosystem. Skogens renande effekt på luft är ett exempel.

Uppgifter hämtade från Stockholms Naturskyddsförening.