Det är socialt att slöjda!

Hållbar utveckling definieras ur flera aspekter. Från en miljö, ekonomisk och social synvinkel. Det optimala är om dessa tre samspelar. Många är de som samlas för att slöjda tillsammans. Det kan vara i en hemslöjdsförening, ett stickcafé, en slöjdklubb, en kurs m.m. Många slöjdtekniker kräver stor koncentration, det naturliga skulle då egentligen vara att man slöjdade för sig själv för att inte bli distraherad, ändå väljer man att slöjda i grupp. Hur kommer det sig? Jag tror att det beror på att vi människor mår bra att göra saker tillsammans. Det är naturligtvis väldigt bra för en hållbar utveckling att vi är kreativa och sociala. En bekant berättade att det sociala umgänget i hans slöjdförening var väldigt viktigt för honom, han kunde varva ner från arbete och andra krav när han slöjdade och samtidigt umgås med gamla och nya vänner.