Utställning på Färgfabriken Norr

Nordens U-land? 
- Isländsk konst i kristidBakom den smått ironiska titeln för projektet döljer sig ett sökande efter de begrepp som kan beskriva undantagstillståndet i en postindustriell nation där idén om det ekonomiska framsteget från Utvecklingsland till Industriland har reverserats. Projektet vill även belysa användandet av "grön teknologi" för att sälja in smutsiga industrier på oåterkalleliga kontrakt till små nationer med naturresurser.

Färgfabriken Norr ligger i Östersund, utställningen pågår till den 16 januari 2011.

www.fargfabrikennorr.se/

Bilden är från filmen "Reynisdrangar" av Erla S. Haraldsdóttir