Om hållbar utveckling

DSC_0001

Inom slöjden är det självklart att använda råmaterial från naturen på ett sätt som inte äventyrar den ekologiska balansen. Foto: Heli BjörkmanIdag hör vi ofta talas om hållbar utveckling. Men vad menar vi egentligen med uttrycket? Begreppet myntades i en rapport som Världskommissionen för miljö och utveckling tog fram på uppdrag av FN år 1987.

Rapporten - som också kallas Brundtlandrapporten efter dåvarande norske statsministern Gro Harlem Brundtland - redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring.

Definitionen lyder "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Ett samspel mellan tre delar Hållbar utveckling växer fram i sampelet mellan tre ömsesidig beroende delar - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan bland annat betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör istället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål.