Lokalt och småskaligt

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Men parallellt med att världen knyts samman ökar intresset för det som produceras lokalt och i liten skala - samma egenskaper som slöjdade föremål har.Många som slöjdar är duktiga på att utnyttja lokala förutsättningar och hämtar material i sitt närområde. Produktionen av slöjdade föremål är ofta resurssnål och kräver sällan långväga transporter.

Slöjd som livsstil och näring För många som slöjdar för eget bruk är slöjden ett uttryck för en livshållning - man tar avstånd från det som på 1960-talet kallades köp, slit och släng. Men slöjden är också en näring som bidrar till regional utveckling och skapar arbetstillfällen.