Smart återanvändning på Hallagården

På den gamla gästgivargården Hallagården utanför Örebro har Johan Molin under tjugo år utvecklat verksamheten, och idag är gården ett populärt utflyktsmål.

Johan Molin sköter all renovering och underhåll själv, alltid med hjälp av enkla medel. Gamla fönster har fått nytt liv i kaféet och i utställningslokaler. Möblerna har plockats ihop från olika håll; istället för att hamna på soptippen har stolar och bord varsamt reparerats och kompletterats. Handhyvlade takbräder har blivit bordsskivor.

När verksamheten skulle utökade med Bed & Breakfast i Tingsgården i byn följde Johan samma filosofi. Han inredde alla rum resurssnålt, miljövänligt, hållbart, personligt och enkelt.

Gamla dörrar har fått nytt liv Av gamla dörrar har Johan gjort sängar och en affärsdisk. Två likadana dörrar blev en dubbelsäng; krönet på huvudgaveln kommer från en trasig soffa. Himmelsängens himmel i pärlspont är samtidigt luckan till vindsbjälklaget –funktionen och formen gått hand i hand. Affärsdisken är ihopfällbar och portabel.

Måtten på sängramarna håller standardmått. Ibland har Johan sågat bort lite av dörren och ibland lagt till en ribba för att få allt att passa ihop. De målade delarna har bestrukits med äggoljetempera från trakten.

Vill du veta mer? Besök www.hallagarden.nu