20 Mila liv

20 Mila liv bygger på en enkel tanke – att man som konsument och producent utgår från det som finns i ens närmaste 20-milsradie. Målet är att inspirera till en hållbarare livsstil, där hemslöjd är ett naturligt miljömedvetet val. Projektet – som föddes under arbetet med Hemslöjdens utställning EcoCraft i Jönköping 2008 – ska sporra en hållbar utveckling och sätta fokus på hemslöjden som näringsgren. Genom att sprida information om vad som finns tillgängligt lokalt – till exempel material, produkter och tjänster – möjliggörs ett mer miljövänligt liv. Webbaserat verktyg Informationen samlas i ett webb- och GPS-baserat verktyg, enklast beskrivet som en digital karta. Med hjälp av verktyget får du överblick över ditt lokala utbud, som kan spänna över allt från kvartersågad alm till kravmärkt garn. 20 Mila liv främjar entreprenörskap och turism samt förenklar för de som vill konsumera mer närproducerat. Det öppnar för nya samarbeten och möjligheter, och är en välkommen nyhet för alla som strävar efter att leva ett ”närmare liv”.

Prova 20 Mila-tanken idag Ännu befinner sig 20 Mila liv-projektet i sin linda, men ingenting hindrar att du låter dig inspireras av tanken redan idag. Vad finns i din närhet? Vilka producenter och tjänster finns lokalt? Vad kan du göra själv?

Om du vill veta mer om 20 Mila liv, besök:  www.lj.se/hemslojd