Slöjdens kraft

Idag när informationsflödet i våra liv ökar, får vi också ett allt större behov av att kunna stänga av. Vi behöver möjlighet att ladda om och finna balans. Ett sätt är att arbeta med händerna - att ägna sig åt hantverk.Slöjden ger oss möjlighet att förena tanke och hand, den hjälper oss i mötet med oss själva. Likt all kultur påverkar den också vårt välbefinnande - både för utövare och för publik vid utställningar och andra evenemang.

Slöjdens sociala funktion Slöjden har också en stark social funktion, den för människor samman. I hemslöjden ordnas bland annat stickkaféer och täljargillen, informella samlingar där deltagarna lär av varandra. Slöjden har även en global och kollektiv dimension: slöjd i någon form finns i alla kulturer runt om i världen. Den kan hjälpa oss att förstå andra människor, en viktig funktion i ett mångkulturellt samhälle.