Linolja bäst i test - igen!

Jag läser att Teknologiskt institut i Danmark testat linolja som träskyddsmedel mot svamp och mögelangrepp. Jämförelsen har skett mot andra produkter som innehåller svamp och mögelhämmande medel. Linoljan visade sig var bäst! Testet skedde både i Danmark och i Malaysia, där klimatet är gynnsamt för organismer som bryter ned trä. Den traditionella metoden att använda linolja håller. Lin för oljeproduktion kan odlas i vårt närområde och odlingsbetingelserna här i norra Europa ger en linolja av god kvalité.Här finns dokumentation av den danska undersökningen.

Linolja som träskydd och ytbehandling på trä kan vara ett miljövänligt alternativ. Oftast är inblandning av lösningsmedel överflödig. Mindre föremål som brukas regelbundet som t ex salladsbestick behöver egentligen inte ytbehandlas alls utan klarar sig utmärkt ändå. Läs mer om linolja på trä i häftet Ytbehandling som producerats av Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar. Finns att beställa från konsulenterna i Kalmar, Din närmaste hemslöjdskonsulent eller www.hemslojd.se

Vill Du veta mer om linolja och måleri med traditionella material finns böckerna: Historiska Oljefärger av Kerstin Karlsdotter Lyckman www.fargarkeologen.se Jordens Färg av Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein www.avjord.se