Midvinterfest 2009

Med slöjden in i framtiden 21 nov - 6 jan är en utställning på Bohusläns museum i Uddevalla. I årets Midvinterfest lyfter vi fram hemslöjden som en självklar del i ett hållbart samhälle. Hemslöjd har en naturlig plats i det nutida livet, både för den som slöjdar och den som köper produkterna. Slöjden är nära, personlig och långsiktig, självklara delar i en hållbar konsumtion. Midvinterfest är en utställning som produceras i samarbete mellan Bohusläns museum och Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, där hantverkare verksamma i Västra Götaland medverkar.