Allt går och ha till något...

alltgoratthatillnagot ...och ingenting är värdelöst.

Återbruk är ett tråkigt ord men är fint på många sätt. Ibland beskrivs det som något som var nödvändigt förr men som är kul idag. Det är lika nödvändigt nu. Fast kul också!
Visserligen har jag stört mig oerhört på min hamstrande, samlande, "bra och ha någon gång" och aldrig slängande far men det är fint det där. När det blir något.
Om man bortser från det lätt sjuka draget alltså...
Allting blir ju alltid något annat. Det tar bara olika lång tid.
En del av den tiden förfogar man över med sin kreativitet som utmärkt partner. För att göra nödvändiga och kul saker. Om en ko inte ska ha sina horn längre exempelvis... så kan man ha det till annat.